5. Ing. David Diblík

26 let, stavební inženýr

Ing. David Diblík, 26 let, pětka na naší kandidátce


Absolvent stavební fakulty ČVUT v Praze, který pracuje jako technik ve stavební firmě. Jeho obor je i jeho koníčkem. Ve volném čase se zajímá nejen o architekturu budov, ale také o architekturu zahradní a hospodaření s vodou, což je čím dál více aktuálnější téma dnešní doby.


„V Zábřehu bydlím již několik let. Mým velkým cílem je zde do pár let postavit vlastní rodinný dům, který bude zároveň sloužit jako jakýsi pilotní projekt pro správné hospodaření s dešťovou a pitnou vodou, které je v posledních letech čím dál méně. Chtěl bych dostat lidem do podvědomí důležitost šetření s pitnou vodou a nastavit jakýsi standard při výstavbě nových budov v našem městě. Další téma, o které se zajímám, je třídění odpadu a jeho zpětné využívání. V našem městě bych uvítal více nádob na tříděný odpad (myšleno odpadkových košů jaké známe například z vlakových nádraží či letišť), zejména na frekventovaných prostranstvích jako jsou Masarykovo náměstí, náměstí Osvobození či autobusové nádraží. Rád bych zde pomohl vybudovat příjemnější a zdravější prostředí, které nás všechny obklopuje.“