Aktivní řešení kvalitní dopravní obslužnosti

V době, kdy spousta lidí dojíždí do zaměstnání do vedlejších obcí a měst, je potřeba dbát na kvalitní a provázanou infrastrukturu dopravy a to hlavně, když lidé využívají autobusové a vlakové spojení. V tomto případě je nutné dbát na to, aby na sebe doprava železniční a autobusová navazoval bez zbytečných prodlev. Jako moderní město musíme cílit na to, že nám v Zábřeze budou zastavovat „osobáky, rychlíky a vlaky vyšší kvality“, a to v počtu vyšším než je tomu dnes. Zábřeh je důležitý přestupní bod a je nutné vyjednat opětovné zastavování vyřazených spojů (z roku 2016). Toto úsilí musíme vyvinout na krajské úrovni i s jednáním s ministerstvem dopravy a ČD