Dobudování a plánování dalších cyklostezek v okolí vč. jejich propojení

Nezapomínáme na bezpečnost našich cyklistů. 
Trendem poslední doby je podpora alternativních forem dopravy, které ulehčují husté silniční dopravě a životnímu prostředí. Jednou z nich je cyklistika. Je ale naše město na cyklisty připravené? Moderní města cyklistu směřují na chodník, kde mu vyhradí bezpečnější prostor, protože cyklista je stejně zranitelný, jako chodec. I v našem městě se musíme zasadit o budování stezek a to nejen ze Zábřeha ven, ale i uvnitř města - tak, aby cyklisté byli lépe chránění v provozu. Naším cílem je protknout město hlavními trasami cyklostezek.