Vybudování bytů pro mladé

Nedostatek bytů v Zábřeze - s tímto problémem se naše město potýká již několik let a je jasné, že je potřeba kapacitu městských bytů navýšit.

Nechceme se městského majetku nadále zbavovat, ale naopak se o něj starat a rozšiřovat jej. Mladí lidé jsou budoucností našeho města a bydlení je základem k tomu, aby v Zábřeze zůstali. Víme, že je stále těžší dosáhnout hypotečního úvěru a bydlení se mladým stále vzdaluje. Chceme být ti, kteří mladým lidem vytvoří dobré podmínky k životu. Znovu vzkřísit myšlenku startovacích bytů pro mladé. Nebojíme se využít a zrekonstruovat stávající prostory (například budova bývalé ZUŠ Sušilova ulice, apod.) ani pobídnout investory a společně s nimi vybudovat byty nové či vystavět celé bytové domy. Naším cílem je připravit budoucím generacím spokojené bydlení a skrze něj i úspěšný růst města. Chceme Zábřeh pro budoucí generace.