Zahájení referenda o rekonstrukci nám. Osvobození i Masarykova náměstí

Referendum použijme i v případě rekonstrukce “horního” náměstí. Masarykovo náměstí až na některé budovy, vesměs vlastněné městem, září barvami. Udělejme si ho společně takové, aby se nám líbilo a hrdě reprezentovalo. Zrekonstruujme “starou” radnici a další městské objekty, podtrhněme jeho historický význam, rozšiřme zábřežské infocentrum...

Oživme Masarykovo náměstí a přeměňme jej společně v srdce našeho města.

Rekonstrukce náměstí Osvobození v Zábřeze - kontroverzní téma, které rozděluje Zábřežáky na dva tábory. Nechme o osudu náměstí rozhodnout referendum. Ptejme se občanů, jak vidí své město. Hovořme s nimi o tom, jak chtějí, aby jejich město vypadalo v budoucnu. Zapojme obyvatele Zábřeha do zadání projektu a nechme je pak vybrat si vítězný návrh. 
Neméně důležitý je pro nás hlas živnostníků, kteří spoluutváří život na náměstí. Chceme aby prosperovali. Nechceme ničit to málo, co v Zábřeze máme.