Chytré město - zavádění smart řešení a chytrých technologií

Chytré město. Technologie, zajišťující lepší logistiku nebo sledování spotřeby městských budov. Chytré město umí kontrolovat veřejné osvětlení, spínat lampy na pohyb chodců, monitorovat místa s velkou spotřebou energie a následně zavést i vhodné opatření. Chytré technologie nám pomohou efektivněji využívat energii, umí pomoct s parkováním v podobě digitálních tabulí, které informují o volných parkovacích místech. Umí mapovat počet projíždějících aut a tím i lépe navrhovat dopravní opatření. Kontejnery samy zahlásí, že je třeba vyvézt odpad. Inteligentní lavičky s nabíjením a připojením na wifi potěší nejen mladou generaci. Chytré technologie mohou kontrolovat čistotu ovzduší a následně předpovídat i její vývoj. Chytré město umí navrhnout opatření proti znečištění.

Inspirací nám jsou světová velkoměsta (např. Barcelona, ...), která se díky chytrým technologiím řadí mezi místa s nejvyšší kvalitou života. Co víc, dnešní společnosti umí tyto chytré technologie zainvestovat a město splácí investici jen z ušetřených peněz, které tyto SMART technologie přinesou. Jenom sen? Ne! My chceme chytrý Zábřeh.