Stan Zábřeh fotografie 2

ŠŤASTNÁ 7 PRO ZÁBŘEH

NÁŠ PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY V ROCE 2022

Žije se nám v Zábřeze dobře, ale můžeme tomu ještě pomoci.

1. Dostupná moderní sportoviště pro všechny

Děti a teenagery dostaneme od mobilů ke sportování. Stačí zajistit, aby pro ně zábřežská sportoviště byla stejně atraktivní jako zářící elektronické obrazovky.

 • Zajistíme rekonstrukci a modernizaci sportovišť a dětských hřišť ve všech lokalitách města. 
 • Dokončíme výstavbu sportovního hřiště při Základní škole Severovýchod. 
 • Stadion upravíme na multifunkční prostor, aby se na něm dalo hrát více sportů včetně hokeje. Ve sportovním areálu vybudujeme také lezeckou stěnu, která v Zábřehu chybí. 
 • Navýšíme finanční prostředky pro sport. Nasměrujeme je na podporu akcí pro veřejnost a především do pohybových aktivit dětí a mládeže. 
 • Rozběhneme výstavbu sportovní haly, která bude opravdu moderní a multifunkční. 

2. BEZPEČNOST, DOPRAVA, PARKOVÁNÍ A MÍSTNÍ ČÁSTI 

Bezpečnost obyvatel a zejména dětí je pro nás na prvním místě. Uděláme vše pro to, aby se v Zábřeze snižovala kriminalita i dopravní rizika.

 • Budeme investovat do rozšíření a modernizace kamerového systému. 
 • Současný počet strážníků městské policie bereme jako minimální, budeme usilovat o jeho postupné navýšení.
 • Vybudujeme síť cyklostezek (cyklo pruhů) uvnitř města, aby se každý cyklista včetně dětí a seniorů mohl na kole bezpečně dostat skrz centrum. 
 • Pro Krumpach a Severovýchod postavíme parkovací dům se zelenou střechou. 
 • U škol Školská a Severovýchod zřídíme bezplatné krátkodobé parkování pro bezpečný nástup a výstup dětí. 
 • Dořešíme chodník od mostu přes železnici ke křižovatce Skalička Rudolfov, aby nedocházelo ke každodennímu ohrožování chodců.
 • V ulicích U Sázavy a Rudolfov zklidníme dopravu a zvýšíme bezpečnost pěších vytvořením obytné zóny. Komfort chodců zvýšíme také na Skaličce. 
 • Pro další zlepšení parkovacích možností vybudujeme podzemní parkoviště pod sportovní halou.

3. SOCIÁLNÍ OBLAST A SLUŽBY PRO SENIORY

Senioři dali našemu městu kus svého života a my jim to musíme vrátit, postarat se o ně a zajistit jim důstojný život ve stáří.

 • Prosadíme navýšení kapacity plánovaného domova pro seniory na Sušilově ulici, urychlíme jeho výstavbu a zahájíme přípravu na vybudování dalšího zařízení. 
 • Podpoříme vznik dalších volnočasových a vzdělávacích aktivit pro zábřežské seniory.

4. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A ŽIVÁ KULTURA PRO KVALITNÍ ŽIVOT

Zábřeh je proslulý svými kulturními akcemi a pestrou volno časovou nabídkou pro všechny obyvatele. Chceme, aby to tak zůstalo i v době rostoucích nákladů, které kulturu ohrožují.

 • Zasadíme se o komplexní rekonstrukci kulturního domu.
 • Navrhneme navýšení finančních prostředků na podporu kulturních akcí a celoroční činnosti 
 • Budeme pracovat na naší vizi vytvoření Eko parku v Krumpachu.
 • Pro všechny generace rozšíříme odpočinkovou a procházkovou zónu na „Brasáku“. 
 • Zahájíme celoměstskou diskusi o vybudování přírodního amfiteátru pro pořádání open air akcí. 

5. K PŘÍRODĚ ŠETRNÝ ZÁBŘEH

Zábřeh je moderní město. Má všechny předpoklady, abychom v něm žili v souladu s přírodou.

 • Podpoříme výsadbu nových stromů, keřů a rostlin v městské zástavbě. 
 • Zvýšíme počet odpadkových košů na tříděný odpad.
 • Nové kontejnery budeme umísťovat do země, u stávajících vytvoříme estetické kryty a přístřešky. 
 • Na akcích podporovaných městem budeme vyžadovat používání vratného nádobí včetně kelímků. 
   

6. Smart neboli chytrý Zábřeh

Město nemůže být chytré nebo hloupé. Chytří mohou být lidé, kteří v něm žijí.

 • Nabídneme občanům možnost zapojit se do rozvoje města prostřednictvím participativního rozpočtu. 
 • Zastaralé veřejné osvětlení nahradíme LED lampami, které budou lépe svítit, omezí světelný smog a ušetří energii i peníze nás všech. 
 • Pro zvýšení energetické soběstačnosti vybudujeme solární panely na střechách úřadů, škol a dalších městských budov.
 • Parkoviště vybavíme informačním systémem o počtu volných míst i dobíječkami na elektromobily a elektrokola.
 • Připravíme kvalitní aplikaci Zábřeh, která lidem umožní platit městské poplatky a parkovné, objednat se na úřad nebo zjistit odstávky energií nebo služeb.  
 • Budeme transparentně zveřejňovat zápisy z komisí a výborů. 

7. BUDOUCNOST A ROZVOJ MĚSTA

Myslíme na budoucnost. Město musí plánovat dlouhodobě, ne jen na jedno volební období. Naší prioritou je zajistit kva litní a dostupné bydlení (nejen) pro mladé rodiny.

 • Budeme aktivně řešit problematiku bydlení, aby ze Zábřeha lidé neodcházeli kvůli nedostatku bytů a stavebních parcel.
 • Vytvoříme komisi nebo sdružení architektů, kteří budou ga rantovat rozvoj města na základě dlouhodobých vizí.
 • Zasadíme se o smysluplnou revitalizaci sídlišť a okrajových částí města. 
 • Zvýšíme aktivitu při využívání dotací z krajských, národních a evropských fondů. 
 • Budeme se aktivně podílet na řešení potenciálu areálu Perly a Hedvy. 
 • Vytvoříme podmínky pro výstavbu bytových jednotek.
 • Podpoříme a urychlíme výstavbu domova pro seniory, ideálně s vyšší kapacitou. 
 • Výstavbu a modernizaci sportovišť budeme řešit komplexně a ve spolupráci s odborníky. 
 • Dokončíme připravené cyklostezky a naplánujeme další, včetně jejich promyšleného napojení na další cyklistické trasy.
 • Zajistíme dostavbu dětského bazénu. 
 • Vytvoříme procházkovou zóny u Sázavy. 
 • Investorům, kteří vytvoří zajímavá a dobře placená pracovní místa, nabídneme atraktivní podmínky. 
   

Naše vize