Krátkodobá parkování u škol

Bezpečná doprava je naší prioritou. Obzvlášť v blízkosti škol je proto třeba na ni dbát. Zřídíme proto krátkodobá parkovací stání přímo u škol, pro pohodlný a bezpečný výstup a nástup dětí.