Kultura si zaslouží naši péči

Už třicet let vedu k lásce k hudbě mladé talenty na ZUŠ Zábřeh. Sám jsem aktivní muzikant, podílím se na organizaci několika akcí v Zábřeze, a proto jsem rád, že kulturní život v našem městě je na vysoké úrovni.

Aby tomu tak mohlo být i nadále, musíme vytvářet pro kulturu podmínky a zázemí. Aktuálně představuje velký problém chátrající kulturní dům. Sloužil nám půl století bez větších investic a jeho celková rekonstrukce je proto nezbytná. Osobně vnímám modernizaci kulturního domu jako jednu z hlavních priorit, kterou si musí vedení města dát za úkol.

Zábřehu by slušel také přírodní amfiteátr, kde by se mohly konat (nejen) kulturní akce. Ve městě máme spoustu šikovných pořadatelů, kteří organizují akce pod širým nebem – různě, kde se dá. Na provizorních místech se konají oblíbené festivaly jako Notování Zábřehem, Hvězdy na hradě, filmové projekce pod širým nebem… Nový venkovní areál s potřebným zázemím by přispěl k rozvoji kultury ve městě a ve výsledku by pořadatelům pomohl zvládnout vysoké finanční nároky na pořádání koncertů, slavností nebo filmových a divadelních představení.

Netvrdím, že takový amfiteátr musí město začít stavět hned zítra, ale je to jedna z našich vizí a chtěl bych se zasadit o to, abychom začali s řešením tohoto kulturního díla co nejdřív. Třeba tím, že společně s občany vytipujeme potenciální místa pro stavbu a poradíme se s místními architekty, kteří mohou vnímat záměr v širších souvislostech.

Lubomír Vepřek

Učí mladé hudební talenty na Základní umělecké škole v Zábřehu. Už čtvrt století vede jako dirigent úspěšná hudební tělesa – Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh a Dechový orchestr Zábřeh. Hudební muzicírování a koncertování s dětmi, mládeží i dospělými ho provází celým životem. Aktivně hraje na trumpetu v několika hudebních uskupeních na Zábřežsku a okolí. Luboš je také spoluautorem věhlasných večerů filmové hudby Notování Zábřehem.