Podpora dětí a rozvoj sportu V Zábřeze

O Zábřeze se dříve mluvilo jako o městě sportu a my chceme, aby tak byl opět vnímán. Musíme okamžitě začít řešit výstavbu nové sportovní infrastruktury a vytvořit tak podmínky pro rozvoj pohybových aktivit. Jsem přesvědčený, že každá koruna investovaná do sportování dospělých, a hlavně dětí se nám mnohonásobně vrátí.

Za poslední roky, kdy ve vedení zábřežské radnice působí i naši zástupci, se některé úspěšné projekty povedly dotáhnout do konce. Mám na mysli například modernizaci zázemí v areálu TJ Sokol, vybudování skateparku, nové workoutové hřiště na Výsluní a na Skaličce, dále revitalizaci městského stadionu, modernizaci atletického oválu a rekonstrukci kuželny.

Ale to hlavní se zatím nepovedlo. Už několik volebních období se obyvatelům Zábřeha slibuje výstavba nové multifunkční sportovní haly, ve které by se mohl hrát florbal, házená, košíková a další sporty a zároveň se v ní daly pořádat kulturní akce. I když pro realizaci byly vhodné podmínky i dotace, zatím zůstalo jen u záměru. 

Projektem sportovní haly jsem se proto začal intenzivně zabývat. Jako předseda Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého kraje jsem v této věci absolvoval několik jednání se zástupci Národní sportovní agentury i na kraji – všude projekt zaujal. Naše krajská radní za Piráty dokonce předložila rozpočtovou změnu, díky které Olomoucký kraj projekt na výstavbu sportovní haly zafinancuje! Teď už to chce jen šikovné lidi, kteří mají odvahu výstavbu multifukční haly dovést do úspěšného konce.
Kromě haly by si Zábřeh zasloužil i úpravu městského stadionu. Chceme navázat na tradici ze 70. let a vybudovat opravdu multifunkční sportovní prostor, který se dá v zimě předělat na ledovou plochu. Vždyť takové sportoviště je v mnoha městech naší velikosti samozřejmostí! Jednou z priorit je i dobudování lezecké stěny, která městu akutně chybí. Nabídku sportovišť chceme rozšířit i vybudováním workoutových hřišť přímo na sídlištích.

Priority v oblasti sportu jsou pro nás tedy jasné. Navýšíme finanční prostředky, které půjdou na podporu sportu, postaráme se o vybudování multifunkční sportovní haly a dořešíme modernizaci areálu městského stadionu.

Robert Šrejma

Absolvent Farmaceutické fakulty v Hradci králové pracuje jako obchodní ředitel sítě lékáren. Má rád zvířata, doma mu dělají radost dva chlupáči z útulku, kterých se ujal. Jako velký sportovní fanoušek se angažuje ve výkonném výboru SK SULKO Zábřeh, působí ve funkci předsedy Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého kraje a jako rozhodčí píská fotbalové zápasy moravských soutěží. Robert je místní rodák a kdykoliv se s ním dáte do řeči, hned poznáte, že má Zábřeh pevně přirostlý k srdci.