Řešení dopravní bezpečnosti

Chceme Zábřeh bezpečnější! A jednou z oblastí bezpečnosti je ta dopravní. Měli bychom pokračovat v úpravách zábřežských přechodů pro chodce a udělat je bezpečnějšími. Samozřejmě tak, aby odpovídaly stávajícím bezpečnostním požadavkům. Každý přechod musí být řádně osvětlený. Rádi bychom pokračovali v odborných studiích, realizaci a plánování dalších stavebních úprav, které zvýší bezpečnost chodců a řidičů v našich ulicích.
...nejen v centru Zábřeha, ale i mimo něj.

Bezpečnost dopravy je nejpalčivějším tématem zejména v místech zvýšeného pohybu osob, obzvláště dětí - u škol, zdravotníků a jiných institucí. Důležitou součástí bezpečnosti je bezpečné parkování. Naším cílem je zabezpečit parkovací prostor u těchto zařízení tak, aby byla bezpečná a zbytečně nevznikaly krizové situace způsobené provizorním parkováním apod. Co tím myslíme konkrétně? Například bychom rádi vytvořili časově omezené parkování pro rodiče, kteří své děti vyzvedávají u škol - např. 3. ZŠ nebo ZŠ R. Pavlů na Skaličce...