Zřízení SENIOR TAXI

Senioři jsou naši rodiče, prarodiče, naše rodina. Měli bychom jim zajistit příjemné stáří a starat se o ně, když už jim zdraví tolik neslouží, stejně jako se oni starali o nás, když jsme to potřebovali my. Většinou právě zdravotní stav seniorům znemožňuje dostat se tam, kam potřebují (lékař, obchod, banka,...) a ne každý má možnost požádat dceru, vnoučka či souseda o odvoz. A právě k tomu by mělo sloužit SENIOR taxi.

Po vzoru jiných měst bychom se chtěli domluvit s provozovateli přepravy, případně taxi služby na spolupráci, a přepravu seniorů z rozpočtu města částečně dotovat. Tyto modely se osvědčily jinde a senioři si je chválí - proč by tedy nemohly fungovat i u nás? Buďme městem, které se o své seniory umí postarat a nenechá je na holičkách!